VaV semináře doktorandů

Smyslem pravidelných seminářů je vytvořit platformu pro diskusi nad zaměřením disertačních prací a dalším směřováním výzkumu doktorandů na katedře veřejných financí.

Workshop na téma „Karuselové podvody“

Během workshopu dne 12. října 2020 seznámil prof. Wojciech Stiller z Hochschule fur Wirtschaft und Recht Berlín naše doktorandy se svým odborným článkem.

Tématem diskuse byla metoda, kterou odhaduje výši karuselových podvodů na území Evropské unie s použitím dat z obchodních bilancí. Proběhla zajímavá diskuse ohledně jeho výzkumu a výzkumu našich doktorandů v oblasti DPH a daňových úniků.

Také jsme řešili budoucí spolupráci ve vědě i pedagogice s berlínskou univerzitou, která je zaměřena podobně jako VŠE a v oblasti zdanění mají podobné zaměření jak výuky, tak i výzkumu a publikační činnosti.

Na semináři dne 2.11.2017 vystoupila:

Eliška Košťáková – Omezení odpočitatelnosti úroků dle Anti-tax Avoidance Directive

Na semináři dne 1. 6. 2017 vystoupili:

Ivana Tománková – The Concept of Trust in Economics and Its Application to the Public Sector

Lucie Kábelová – Odvodové zatížení příjmů z činnosti fyzických osob

Na semináři dne 20. 4. 2017 vystoupili:

Aleš Michl – Nový výzvy pro fiskální a měnovou politiku v malé otevřené ekonomice

Aneta Borůvková – Změny daňových mixů zemí EU v důsledku krize

Gejza Trgiňa – Stabilizační model produktu v ekonomice

Na semináři dne 9. 3. 2017 vystoupili:

Anton Vaskovskyi – Vývoj behaviorální ekonomie a možnost jejího uplatnění ve veřejných financích

Jakub Kramata – Základní koncepce ekonomického růstu a lidského kapitálu

Eva Gajdošová – Efektivnost ve zdravotnictví: Teoreticko-metodologická východiska

Jako doplněk projektu Interní grantové agentury VSĚ F1/1/2016 „Veřejné finance v ČR a v EU“ jsme pořádali ve školním roce 2017/2018 řadu dalších aktivit podporujících publikační činnost doktorandů.

Jednalo se o:

  • Peer writing group
  • Cyklus seminářů Jak napsat příspěvek na konferenci a literature review
  • Seminář Takový článek bych chtěl(a) jednou napsat
  • Disertation writing retreat
  • Posezení Řekni mi, jak učíš

Kalendář všech aktivit je průběžně aktualizován zde. Podrobnější informace poskytne Lucie Sedmihradská (sedmih@vse.cz).