Státní bakalářské zkoušky

Informace o Státních bakalářských zkouškách na KVF – obor Finance i Zdanění a daňová politika.

Státní bakalářská zkouška se skládá z rozpravy nad otázkou a z obhajoby bakalářské práce.

Rezervace termínu (aktuální termíny jsou v rubrice aktuality) ke Státní bakalářské zkoušce se provádí u sekretářky katedry pí Halimové (NB 148) a to v úředních hodinách osobně, e-mailem popřípadě telefonem.

Věnujte prosím pozornost Vyhlášce děkana o plnění studijních povinností.

Okruhy ke státním bakalářským zkouškám naleznete v ISISu u příslušného státnicového předmětu.

Aktuální termíny státních bakalářských zkoušek naleznete v rubrice „Aktuality“.