Státní bakalářské zkoušky

Informace o Státních bakalářských zkouškách na KVF – obor Finance i Zdanění a daňová politika.

Státní bakalářská zkouška se skládá z rozpravy nad otázkou a z obhajoby bakalářské práce.

Rezervace termínu viz Manuál k přihlašování web

Věnujte prosím pozornost Vyhlášce děkana o plnění studijních povinností.

Okruhy ke státním bakalářským zkouškám naleznete v ISISu u příslušného státnicového předmětu.

Aktuální termíny státních bakalářských zkoušek a informace k nim naleznete v rubrice „Aktuality“.