Státní bakalářské zkoušky

Lhůty pro zadání závěrečných prací

Rezervace termínu ke Státní bakalářské zkoušce viz manuál k přihlašování web

Věnujte prosím pozornost Vyhlášce děkana o plnění studijních povinností.

Informace o Státních bakalářských zkouškách na KVF – obor Finance i Zdanění a daňová politika.

Státní bakalářská zkouška se skládá z rozpravy nad otázkou a z obhajoby bakalářské práce.

Okruhy ke státním bakalářským zkouškám naleznete v InSISu u příslušného státnicového předmětu.

Aktuální termíny státních bakalářských zkoušek a informace k nim naleznete v rubrice „Aktuality“.