Přijímací řízení

Informace o přijímacím řízení do bakalářského studijního programu Zdanění a daňová politika naleznete na webu fakulty: