Grantové projekty

Číslo projektu: 22320065 

 

Projekt „Analýza incidence veřejných rozpočtů v České republice“ – Výzkumný projekt č. 402/07/0823 podpořený Grantovou agenturou České republiky. (https://starfos.tacr.cz/cs/project/GA402/07/0823)

Projekt – Zatížení spotřebního koše domácností daněmi ze spotřeby v České republice (GA 402/04/1069)

Výstupy – REDISTRIBUCE

 

Projekt „Analýza způsobů zabezpečování veřejných služeb a zkoumání jejich dopadu na efektivnost veřejných výdajů“

„Analýza způsobů zabezpečování veřejných služeb a zkoumání jejich dopadu na efektivnost veřejných výdajů (komparační analýza ČR a SR)“

Projekt „Financing Metropolitan Governments in Transitional Countries“

Katedra veřejných financí se účastní v letech 2007 – 2008 mezinárodního výzkumného projektu prováděného v tranzitivních zemích.

Projekt „International Budget Project“

V roce 2006 se Katedra veřejných financí Fakulty financí a účetnictví zapojila do výzkumu International Budget Projectu z Washingtonu o transparentnosti státních/federálních rozpočtů 59 zemí.

Projekt „Otevřenost a srozumitelnost státního rozpočtu“

Výzkumný projekt č. F1/1/2011 podpořený Interní grantovou agenturou VŠE v Praze. Projekt navazuje na mezinárodní srovnávací výzkum otevřenosti rozpočtu a rozpočtového procesu Open Budget Survey. Jeho cílem je navrhnout konkrétní opatření, která povedou ke zvýšení otevřenosti státního rozpočtu, jeho dokumentace a rozpočtového procesu směrem k veřejnosti, a to na základě podrobné analýzy odpovědí v dotaznících Open Budget Survey zpracovaných v letech 2006-2010, vyhledání a zpracování příkladů dobré praxe v zahraničí a skupinové diskuse s klíčovými účastníky rozpočtového procesu.

Řešitelé projektu: Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D., Ing. Jakub Haas, Ing. Michal Štefek.