O klubu

Klub daňařů je studentský klub působící na Fakultě financí a účetnictví pod záštitou katedry veřejných financí. Klub se zaměřuje na sdružování a seznamování studentů fakulty a primárně (avšak nikoliv výlučně) programu Zdanění a daňová politika.

Klub pořádá méně formální setkání mimo univerzitní půdu. Neformální akce poskytují studentům možnost poznat se se spolužáky, dalšími lidmi s podobným zájmem, sdílet vzájemně své znalosti a zkušenosti. Těchto setkání se vedle studentů často účastní také vyučující katedry veřejných financí, a tak mají studenti možnost poznat vyučující mimo posluchárny.

Vedle neformálních akcí klub pořádá také řadu odborných přednášek a workshopů týkajících se zajímavých a aktuálních témat. Studenti mají možnost setkat se s odborníky na danou problematiku, dozví se informace z jiného úhlu pohledu, prohloubí své znalosti získané při výuce a rozšíří je o další teoretické či praktické dovednosti.

Od roku 2021 klub natáčí také vlastní podcast s osobnostmi v oblasti daní.

Facebook Logo Sociální Síť - Obrázek zdarma na Pixabay Soubor:Instagram logo 2016.svg – Wikipedie File:LinkedIn logo initials.png - Wikimedia Commons