Daně v podnikání

Garant: prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.

Katedra veřejných financí

Motto: Než na daně nadávat, je lepší je ovládat

CHARAKTERISTIKA  VEDLEJŠÍ   SPECIALIZACE

Vedlejší specializace je určena pro studenty, kteří chtějí doplnit své hlavní ekonomické zaměření o ucelené znalosti z oblasti zdanění, a to včetně mezinárodních aspektů. Je určena především pro budoucí podnikatele a manažery, kteří se při rozhodovacích procesech neobejdou bez znalostí daní a jejich optimalizace.

PODMÍNKY  VSTUPU  DO VEDLEJŠÍ  SPECIALIZACE

Vedlejší specializace je určena pro studenty všech fakult s výjimkou studentů F1 hlavní specializace Zdanění a daňová politika.

KAPACITA  NA  SEMESTR

Neomezena

POŽADAVKY  NA  ABSOLVOVÁNÍ

Povinné předměty – 18 kreditů

Ident Název ECTS ZS LS
1VF525 Nepřímé daně 6 x x
1VF527 Přímé daně 6 x x
1VF518 Daňová politika 6 x x

Volitelné předměty – 12 kreditů

Ident Název ECTS ZS LS
11F450 Judikatura EU a její vliv na zdanění v ČR 3 x x
11F451 Převodní ceny 3 x x
1VF415 Sociální pojištění 3 x x
1VF422 Teorie a praxe rozpočtové politiky 6 x x
1VF425 Zdanění spotřeby II 6 x x
1VF429 Praktikum ze zdanění II 3 x x
1VF432 Fiskální federalismus 3
1VF434 Správa daní v judikatuře 3 x
1VF450 Národní daňové systémy a daňová harmonizace 6 x x
1VF452 Daně a právo v němčině 3 x
1VF461 Fiskální politika (anglicky) 3 x x
1VF462 Zdanění mezinárodního zaměstnávání (v angličtině) 3 x x

Souborná  zkouška

Státní zkouška zahrnuje povinné předměty vedlejší specializace. Probíhá ústní formou, student si losuje 1 otázku. Podmínkou pro skládání souborné zkoušky z vedlejší specializace je získání všech kreditů ve struktuře předepsané pro vedlejší specializaci.

Okruhy k souborné zkoušce z vedlejší specializace 1DBP Daně v podnikání.

Aktuální termíny budou zveřejněny v rubrice „Aktuality“.