Daně v podnikání

Garant: prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.

Katedra veřejných financí

 

Motto: Než na daně nadávat, je lepší je ovládat

 

CHARAKTERISTIKA  VEDLEJŠÍ   SPECIALIZACE

Vedlejší specializace je určena pro studenty, kteří chtějí doplnit své hlavní ekonomické zaměření o ucelené znalosti z oblasti zdanění, a to včetně mezinárodních aspektů. Je určena především pro budoucí podnikatele a manažery, kteří se při rozhodovacích procesech neobejdou bez znalostí daní a jejich optimalizace.

 

PODMÍNKY  VSTUPU  DO VEDLEJŠÍ  SPECIALIZACE

Vedlejší specializace je určena pro studenty všech fakult s výjimkou studentů F1 hlavní specializace Zdanění a daňová politika.

KAPACITA  NA  SEMESTR

Neomezena

 

POŽADAVKY  NA  ABSOLVOVÁNÍ

Povinné předměty – 18 kreditů

 

Ident Název předmětu ECTS

h

1VF525 Nepřímé daně

6

4

1VF527 Přímé daně

6

4

1VF518 Daňová politika

6

4

 

Volitelné předměty – 12 kreditů

1VF461          Fiskální politika (anglicky)

11F450           Judikatura EU a její vliv na zdanění v ČR

1VF451          Mezinárodní zdanění (anglicky)

11F451          Převodní ceny

1VF450          Národní daňové systémy a daňová harmonizace

1VF415          Sociální pojištění

1VF470          Veřejná ekonomika

1VF422          Veřejné výdajové programy a veřejné zakázky v teorii a praxi

1VF522          Politika veřejných výdajů

1VF432          Fiskální federalismus

1VF434          Správa daní v judikatuře

1VF462          Taxation of International Employment

 

Státní  závěrečná  zkouška

Státní zkouška zahrnuje povinné předměty vedlejší specializace. Probíhá ústní formou, student si losuje 1 otázku. Podmínkou pro skládání státní zkoušky z vedlejší specializace je získání všech kreditů ve struktuře předepsané pro vedlejší specializaci.

Okruhy ke státní zkoušce vedlejší specializace 1DB – viz ISIS

Aktuální termíny ke státní zkoušce z vedlejší specializace 1 DB budou zveřejněny v rubrice aktuality.