Přijímací řízení

Informace o přijímacím řízení do doktorského studia naleznete na webu fakulty: