Termíny

12.2.2018 - 31.8.2018 - Harmonogram letního semestru 2017/2018

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Profil katedry

Související stránky

Katedra veřejných financí se zaměřuje na řadu otázek souvisejících s problematikou veřejných financí - to znamená hlavně na daně (jak makroekonomicky, zejména na daňovou politiku, tak i mikroekonomicky z pohledu jednotlivého daňového subjektu). Každý rok jsou pořádány daňové semináře s experty z Ministerstva financí a Komory daňových poradců nejenom pro odborníky, ale i širokou veřejnost. Dále se katedra zaměřuje na veřejné zakázky (způsoby zadávání, hodnocení), problémy spojené s dotacemi (hlavně z EU), otázky státního rozpočtu i rozpočtů měst a obcí (aneb jak rozhodovat, o tom, co má být financováno z vybraných daní). Členové katedry řeší i problémy spojené s financováním školství (ne jenom vysokých škol), zdravotnictví, kultury, obrany státu a ochrany životního prostředí.