Vztahy s praxí

  • Učitelé katedry se podílejí na projektech financovaných z fondů EU v oblasti vzdělávání středoškolských učitelů.
  • Katedra pořádá pravidelné besedy s významnými osobnostmi a setkání se studenty.
  • Katedra nabízí kurzy celoživotního vzdělávání.
  • Katedra realizuje předmět 1VF599 Odborná praxe.
  • Daňoví poradci se podílejí na výuce předmětů 1VF329 Praktika ze zdanění a 1VF429 Praktikum ze zdanění II.

VAT Forum

26. 1. 2018

Katedra pořádala ve spolupráci s Komorou daňových poradců konferenci o budoucnosti DPH v Evropské Unii – VAT Fórum. Akce se uskutečnila 26. ledna 2018 na VŠE. Zúčastnila se řada odborníků z podnikatelské a akademické sféry a také státní správy. Program a informace o řečnících je zde.

Kulatý stůl…

18. 1. 2017: Definitivní systém DPH?

Katedra veřejných financí FFU pořádala pracovní seminář s účastí odborníků z akademické obce, státní správy i daňových poradců. Byly diskutovány varianty efektivního výběru DPH. Hlavním tématem byl všeobecný přenos daňové povinnosti. Dalšími body pak byly nově navrhovaný systém zdanění přeshraničních dodávek zboží v EU a politika daňových sazeb. Podrobnější program je k dispozici zde.