Diplomové práce

Informace o diplomových pracích na Katedře veřejných financí. Určeno pro všechny obory a studijní plány.

Témata diplomových prací:

  • témata diplomových prací naleznete na serveru InSIS.vse.cz.

Termín odevzdání diplomové práce:

  • nejpozději 21. den před datem obhajoby příslušné práce – vložit do InSISu
  • sedm pracovních dní před obhajobou závěrečné práce je třeba přinést sekretářce katedry v úředních hodinách jeden výtisk práce současně s podepsaným potvrzením o korektním odevzdání (jedná se o stránku z portálu studenta, kde je odstavec končící ….. a nemůže být modifikována).
  • vložením práce do InSIS dojde k automatické kontrole systémem Validátor (validator.vse.cz)
  • v období pandemických opatření, kdy je vstup studentům do školy omezen, je možné závěrečnou práci předložit až v den konání obhajoby

Úprava diplomové práce:

Diplomové práce