Přijímací řízení

Informace o přijímacím řízení do navazujícího magisterského studijního programu Zdanění a daňová politika naleznete na webu fakulty: