Členové katedry

Po předchozí domluvě emailem konzultace osobně nebo online. Office hours are held in person or online (by prior arrangement via email).
KH dne 26.3.2024 odpadají z důvodu mého suplování jiného cvičení. KH tento den jsou v případě zájmu možné po 18:00 po domluvě
Dovolená 22. - 26. 3. 2024 Konzultace je možné realizovat i přes MS Teams. KH probíhají vždy prezenčně v NB 151. Pokyny pro psaní BP/DP: https://vse-my.sharepoint.com/personal/xfins00_vse_cz/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=MeFW%2bD5o8V0vPnh%2fwEUtI%2bMheA%2fXS%2baczDw2EYMxuKQ%3d&docid=2_054b777f097934f58b0c8810e7a8c8f46&rev=1
LS 2021/2022 - pondělí 18:15-19:15 NB151
Konzultační hodiny se konají každé úterý od 13. února 2024 od 11:30 do 12:30 na Žižkově v místnosti NB 153, během zkouškového období online. Vždy se ohlaste předem e-mailem. Po domluvě jsem k dispozici i v jiných časech. Office hours are held online every Tuesday from 13th February 2024 from 11.30 a.m. to 12.30 p.m. (by prior arrangement via email) in Žižkov NB 153, during exam period only online. I am available at other times if necessary.
Během zkouškového období jsou konzultace po předchozí domluvě dle potřeby.
KH lze domluvit individuálně prakticky kdykoliv skrze MS Teams, stačí se domluvit přes email.
V případě potřeby jsem k dispozici i v jiné časy po domluvě e-mailem. Mimo výukové období se konzultační hodiny konají on-line přes MS Teams po předchozí domluvě e-mailem.
Konzultační hodiny ve zkouškovém období probíhají online prostřednictvím MS Teams vždy v pondělí 9:30 - 10:30.
upozornění: KH od 20.6.pouze prostřednictvím Teams - důvod: rekonstrukce kanceláře 146 NB
24. 7. 2024 10:00-11:00 ???
28. 6. 2024 17:00-18:00 ??
3. 7. 2024 08:00-09:00 ???
Čtvrtek od 13:30 do 14:30 MS Teams - Zobrazení aktuálních termínů a registraci proveďte prosím zde: https://outlook.office365.com/owa/calendar/masat@VSE.onmicrosoft.com/bookings/s/fELWCGHIH0m4TCh_RExtsQ2
Konzultační hodiny probíhají online v MS Teams. Nejlépe se alespoň den předem ohlásit emailem, nebo přes chat v MS Teams. Je možné se také domluvit v jiném čase.
20. 8. 2024 10:00-11:00 MS Teams
26. 6. 2024 09:00-10:00 NB 144
30. 7. 2024 09:00-10:00 MS Teams
6. 8. 2024 09:00-10:00 MS Teams
9. 7. 2024 09:00-10:00 MS Teams
Po předchozí domluvě emailem konzultace osobně nebo online. Office hours are held in person or online (by prior arrangement via email).
Konzultační hodiny probíhají online v MS Teams. Nejlépe se předem ohlásit emailem, nebo přes chat v MS Teams. Je možné se také domluvit v jiném čase.
Po předchozí domluvě emailem konzultace osobně nebo online. Office hours are held in person or online (by prior arrangement via email).
Pondělí 9:00 - 11:00, 13:00 - 14:00 Středa 9:00 - 11:00, 13:00 - 14:00
16. 7. 2024 08:00-09:00 ONLINE
24. 6. 2024 08:00-09:00 ONLINE
27. 8. 2024 08:00-09:00 ONLINE
9. 7. 2024 08:00-09:00 ONLINE
KH zimní semestr 2023/24 zkouškové období online po předchozí domluvě přes MS Teams
12. 7. 2024 11:00-12:00 online v MS Teams
15. 7. 2024 11:00-12:00 online v MS Teams
19. 8. 2024 11:00-12:00 online v MS Teams
28. 6. 2024 13:00-14:00 online v MS Teams
Od 3. do 14. 7. a od 7. do 11. 8. dovolená./I am out of office from 3rd to 14th July and from 7th to 11th August. V červenci, srpnu a září (do začátku výukového období) KH po dohodě online./We can agree on online consultation by email in July, August and September (before winter semester).
26. 6. 2024 14:00-15:00 NB 149
12. 8. 2024 14:00-15:00 jen v MS Teams
15. 7. 2024 14:00-15:00 jen v MS Teams
19. 8. 2024 14:00-15:00 jen v MS Teams
2. 9. 2024 14:00-15:00 jen v MS Teams
22. 7. 2024 14:00-15:00 jen v MS Teams
24. 6. 2024 13:00-14:00 ??
5. 8. 2024 14:00-15:00 jen v MS Teams
8. 7. 2024 14:00-15:00 jen v MS Teams

10. 7. 2024 10:00-12:00 NB 142
11. 9. 2024 10:00-12:00 NB 142
14. 8. 2024 10:00-12:00 NB 142
17. 7. 2024 10:00-12:00 NB 142
21. 8. 2024 10:00-12:00 NB 142
24. 6. 2024 15:00-16:00 NB 142
24. 7. 2024 10:00-12:00 NB 142
28. 8. 2024 10:00-12:00 NB 142
3. 7. 2024 10:00-12:00 NB 142
31. 7. 2024 10:00-12:00 NB 142
4. 9. 2024 10:00-12:00 NB 142
7. 8. 2024 10:00-12:00 NB 142
Dovolená od 24.6. do 23.7. 2024 a 26.8. až 30.8. 2024
12. 8. 2024 09:00-10:00 Teams - online
19. 8. 2024 09:00-10:00 Teams - online
29. 7. 2024 09:00-10:00 Teams - online
5. 8. 2024 09:00-10:00 Teams - online