Členové katedry

Dovolená 10.7. - 20.8.2023
21. 6. 2023 09:30-10:30 NB 145
28. 6. 2023 09:30-10:30 NB 145
7. 6. 2023 09:30-10:30 NB 145
Po předchozí domluvě emailem konzultace osobně nebo online. Office hours are held in person or online (by prior arrangement via email).
Po předchozí domluvě emailem konzultace osobně nebo online. Office hours are held in person or online (by prior arrangement via email).
14. 6. 2023 10:00-11:00 NB 152
22. 6. 2023 08:00-09:00 NB 152
28. 6. 2023 10:00-11:00 ??
Konzultace je možné realizovat i přes MS Teams. KH probíhají vždy prezenčně v NB 151. Pokyny pro psaní BP/DP: https://vse-my.sharepoint.com/personal/xfins00_vse_cz/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=MeFW%2bD5o8V0vPnh%2fwEUtI%2bMheA%2fXS%2baczDw2EYMxuKQ%3d&docid=2_054b777f097934f58b0c8810e7a8c8f46&rev=1
14. 6. 2023 13:00-14:00 NB 151
16. 6. 2023 15:00-16:00 NB 151
22. 6. 2023 11:00-12:00 NB 151
28. 6. 2023 13:00-14:00 NB 151
7. 6. 2023 13:00-14:00 NB 151
LS 2021/2022 - pondělí 18:15-19:15 NB151
Konzultační hodiny se konají každý čtvrtek od 16. února 2023 od 13:00 do 14:00 online přes MS Teams. Vždy se ohlaste předem e-mailem. Po domluvě jsem k dispozici i v jiných časech. Office hours are held every Thursday from 16th February 2023 from 1 to 2 pm (by prior arrangement via email). I am available at other times if necessary.
15. 6. 2023 13:00-14:00 online v MS Teams
7. 6. 2023 13:00-14:00 online v MS Teams
Během zkouškového období jsou konzultace po předchozí domluvě.
KH lze domluvit individuálně prakticky kdykoliv skrze MS Teams, stačí se domluvit přes email.
12. 6. 2023 10:00-11:00 pouze skrze MS TEAMS
19. 6. 2023 10:00-11:00 pouze skrze MS TEAMS
Mimo výukové období se konzultační hodiny konají on-line přes MS Teams po předchozí domluvě e-mailem.
Konzultační hodiny v LS 2022/2023 se konají každé pondělí od 18:30 do 19:30 online v MS Teams (příp. individuální domluva). Office hours in summer semestr 2022/2023 are hold every Monday from 6:30 to 7:30 pm online in MS Teams (possibly individual agreement).
12. 6. 2023 18:30-19:30 Online
19. 6. 2023 18:30-19:30 Online
14. 6. 2023 18:00-19:00 NB 150
21. 6. 2023 18:00-19:00 NB 150
28. 6. 2023 18:00-19:00 NB 150
9. 6. 2023 18:00-19:00 NB 150
Ve zkouškovém období konzultační hodiny probíhají online prostřednictvím MS Teams vždy v pondělí 9:30 - 10:30.
15. 6. 2023 17:00-18:00 NB 144
20. 6. 2023 17:00-18:00 NB 144
7. 6. 2023 17:30-18:30 NB 144
14. 6. 2023 08:00-09:00 NB 146
20. 6. 2023 11:00-12:00 NB 146
27. 6. 2023 08:00-09:00 NB 146
Čtvrtek od 13:30 do 14:30 MS Teams - Zobrazení aktuálních termínů a registraci proveďte prosím zde: https://outlook.office365.com/owa/calendar/masat@VSE.onmicrosoft.com/bookings/s/fELWCGHIH0m4TCh_RExtsQ2
Konzultační hodiny během zkouškového období probíhají online v MS Teams ve středu od 10-11 hodin. Nejlépe se alespoň den předem ohlásit emailem, nebo přes chat v MS Teams. Je možné se také domluvit v jiném čase.
16. 6. 2023 13:00-14:00 NB 144
19. 6. 2023 11:00-12:00 NB 144
9. 6. 2023 11:00-12:00 NB 144
Po předchozí domluvě emailem konzultace osobně nebo online. Office hours are held in person or online (by prior arrangement via email).
Konzultační hodiny probíhají online v MS Teams. Nejlépe se předem ohlásit emailem, nebo přes chat v MS Teams. Je možné se také domluvit v jiném čase.
15. 6. 2023 12:45-13:45 MS Teams
22. 6. 2023 12:45-13:45 MS Teams
8. 6. 2023 12:45-13:45 MS Teams
Po předchozí domluvě emailem konzultace osobně nebo online. Office hours are held in person or online (by prior arrangement via email).
Pondělí 9:00 - 11:00, 13:00 - 14:00 Středa 9:00 - 11:00, 13:00 - 14:00
13. 6. 2023 08:00-09:00 NB 145
21. 6. 2023 08:00-09:00 NB 145
28. 6. 2023 08:00-09:00 NB 145
KH letní semestr 2022/23 každou ST od 16.30 do 17.30 (NB 152), nebo po předchozí domluvě i v jiné časy/online. Dne 26.4.2023 KH zrušeny a nahrazeny online konzultacemi 27.4. od 8.00 hod. Od 12. výukového týdne KH pouze online po předchozí domluvě.
13. 6. 2023 13:30-14:30 NB 146
21. 6. 2023 16:00-17:00 NB 146
7. 6. 2023 09:00-10:00 NB 146
V případě potřeby jsem po domluvě e-mailem k dispozici i v jiných časech. / We can agree on different times by email, if necessary.
14. 6. 2023 14:00-15:00 NB 149
19. 6. 2023 13:00-14:00 NB 149
27. 6. 2023 12:00-13:00 NB 149
7. 6. 2023 13:30-14:30 NB 149
Dle dohody - prosim o kontakt prostřednictvím e-mailu xtomp08@vse.cz. Ct 9:00 - 9:15 přes MS Teams
13. 6. 2023 16:00-17:00 NB 147
19. 6. 2023 15:00-16:00 NB 147
29. 6. 2023 10:00-11:00 NB 147
8. 6. 2023 13:00-14:00 NB 147

14. 6. 2023 14:00-15:00 NB 142
22. 6. 2023 12:00-13:00 NB 142
28. 6. 2023 12:00-13:00 NB 142
7. 6. 2023 12:00-13:00 NB 142
Od 26.6. do 30.6. mám dovolenou.
14. 6. 2023 14:00-15:00 NB 149
21. 6. 2023 15:00-16:00 NB 149
Po předchozí domluvě emailem konzultace osobně nebo online. Office hours are held in person or online (by prior arrangement via email).