Státní závěrečné zkoušky

Lhůty pro zadání závěrečných prací

Rezervace termínu (aktuální termíny jsou v rubrice aktuality) ke Státní závěrečné zkoušce viz  Manuál k přihlašování web

Věnujte prosím pozornost Vyhlášce děkana o plnění studijních povinností.

Pro úspěšné absolvování navazujícího magisterského studijního oboru Zdanění a daňová politika musí student splnit následující povinnosti:

  1. Získat 48 kreditů za povinné předměty na hlavní specializaci (hDPp)
  2. Získat 24 kreditů za volitelné předměty na hlavní specializaci (hDPv)
  3. Získat 3 kredity za odborný předmět v cizím jazyce (hJ)
  4. Získat 30 kreditů za předměty vedlejší specializace (sP + sV)
  5. Získat 3 kredity za složení státní závěrečné zkoušky z vedlejší specializace
  6. Získat 6 kreditů za vypracování a obhájení diplomové práce
  7. Získat 6 kreditů za složení státní závěrečné zkoušky ze studovaného oboru

Aktuální termíny státních zkoušek naleznete v rubrice „Aktuality“.