Státní závěrečná zkouška obor „Finance“

Státní zkouška z hlavní specializace finance je rozdělena na dvě části, a to:

  • Monetární a fiskální ekonomie
  • Bankovnictví a finanční řízení podniku

Na každou ze dvou částí státní zkoušky se student hlásí odděleně na sekretariátu příslušné katedry v úředních hodinách a podle pravidel této katedry.

Na tu část státní zkoušky z hlavní specializace, kterou zabezpečuje katedra, na níž student zpracoval nebo zpracovává diplomovou práci, je student povinen se přihlásit na té katedře, na které zpracovával diplomovou práci.

Na druhou část státní zkoušky z hlavní specializace se student může přihlásit na kterékoli ze dvou kateder, které část státní zkoušky zabezpečují a příslušný termín vyhlašují.

Na příklad, zpracovával-li student diplomovou práci na katedře veřejných financí, na část státní zkoušky Monetární a fiskální ekonomie se musí přihlásit na katedře veřejných financí. Na část státní zkoušky Bankovnictví a finanční řízení podniku se může přihlásit buď na katedře bankovnictví nebo na katedře financí a oceňování podniku.

Monetární a fiskální ekonomie
Katedra měnové teorie a politiky, č. d. NB 292
Katedra veřejných financí, č. d. NB 148

Bankovnictví a finanční řízení podniku
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví, č. d. NB 175
Katedra financí a oceňování podniku, č. d. NB 116

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám naleznete v InSISu u příslušného státnicového předmětu – Monetární a fiskální ekonomie 

Aktuální termíny státních zkoušek naleznete v rubrice „Aktuality“.