Předměty garantované katedrou

Ident Název ECTS ZS LS Poznámka
1VF415 Sociální pojištění 3 x x
1VF418 Daňová teorie a politika 6 x x naposledy vyučováno v LS 2023-2024
1VF420 Veřejné finance II 6 vyučováno od ZS 2023/2024
1VF422 Teorie a praxe rozpočtové politiky 6 x x naposledy vyučováno v LS 2023-2024
1VF425 Zdanění spotřeby II 6 x x
1VF427 Zdanění příjmů II 6 x x
1VF428 Mezinárodní zdanění 6 x
1VF429 Praktikum ze zdanění II 3 x x
1VF431 Finanční řízení ve veřejném sektoru 6 x
1VF432 Fiskální federalismus 3
11F450 Judikatura EU a její vliv na zdanění v ČR 3 x x
11F451 Převodní ceny 3 x x
1VF434 Správa daní v judikatuře 3 x
1VF450 Národní daňové systémy a daňová harmonizace 6 x x
1VF452 Daně a právo (v němčině) 3 x v případě zájmu studentů v registracích
1VF461 Fiskální politika (anglicky) 3 x x
1VF462 Zdanění mezinárodního zaměstnávání (anglicky) 3 x x
1VF561 Speciální seminář 3 x
1VF562 Diplomový seminář 3 x x
1VF599 Odborná praxe 3 x x předmět je realizován mimo VŠE