Bakalářské práce

Informace o bakalářských pracích na Katedře veřejných financí. Určeno pro všechny obory a studijní plány.

Témata bakalářských prací:

  • témata bakalářských prací naleznete na serveru InSIS.vse.cz.

Termín odevzdání bakalářské práce:

  • nejpozději 14. den před datem obhajoby příslušné práce – vložit do InSISu,
  • sedm pracovních dní před obhajobou závěrečné práce je třeba přinést sekretářce katedry v úředních hodinách jeden výtisk práce současně s podepsaným potvrzením o korektním odevzdání (jedná se o stránku z portálu studenta, kde je odstavec končící ….. a nemůže být modifikována).
  • vložením práce do InSIS dojde k automatické kontrole systémem Validátor (validator.vse.cz)

    Úprava bakalářské práce:

  • základní úprava bakalářské práce – Vyhláška děkana FFÚ o plnění studijních povinností
  • přečtěte si, jak správně citovat literaturu v průběhu i na konci práce,
  • bližší úprava bakalářské práce bude specifikována na speciálních seminářích.
Bakalářské práce