Bakalářské práce

Informace o bakalářských pracích na Katedře veřejných financí. Určeno pro všechny obory a studijní plány.
Obhajoba bakalářských prací se řídí fakultním předpisem zde

Témata bakalářských prací:

  • témata bakalářských prací naleznete na serveru InSIS.vse.cz.

Termín odevzdání bakalářské práce:

  • nejpozději 14. den před datem obhajoby příslušné práce – vložit do InSISu,
  • pět pracovních dní před obhajobou závěrečné práce je třeba přinést sekretářce katedry v úředních hodinách jeden výtisk práce. Vložením práce do InSIS dojde k automatické kontrole systémem Validátor (validator.vse.cz)
  • Úprava bakalářské práce:

  • základní úprava bakalářské práce – Vyhláška děkana FFÚ o plnění studijních povinností
  • přečtěte si, jak správně citovat literaturu v průběhu i na konci práce,
  • bližší úprava bakalářské práce bude specifikována na speciálních seminářích.
Bakalářské práce