Bakalářské práce

Informace o bakalářských pracích na Katedře veřejných financí. Určeno pro všechny obory a studijní plány.

Témata bakalářských prací:

  • témata bakalářských prací naleznete na serveru InSIS.vse.cz.

Termín odevzdání bakalářské práce:

  • nejpozději 14. den před datem obhajoby příslušné práce – vložit do InSISu, nejpozději do 3 pracovních dnů odevzdat fyzicky na sekretariát KVF v jednom výtisku + podepsané potvrzení (jedná se o stránku z portálu studenta, kde je odstavec končící ….. a nemůže být modifikována)
  • vložením práce do InSIS dojde k automatické kontrole systémem Validátor (validator.vse.cz)
  • v období pandemických opatření, kdy je vstup studentům do školy omezen, je možné závěrečnou práci předložit až v den konání obhajoby

    Úprava bakalářské práce:

  • základní úprava bakalářské práce – Vyhláška děkana FFÚ o plnění studijních povinností
  • přečtěte si, jak správně citovat literaturu v průběhu i na konci práce,
  • bližší úprava bakalářské práce bude specifikována na speciálních seminářích.
Bakalářské práce