Postup přihlašování na státní závěrečnou zkoušku

Postup přihlašování na státní závěrečnou zkoušku naleznete v manuálu.