Proč pracovat pro stát?

Srdečně Vás zveme na akci Ministerstva Financí a FFÚ VŠE, ve čtvrtek 11. dubna 2024, 10 -12 hodin, RB 211

V diskusi za Ministerstvo financí vystoupí:

Mgr. Bc. Zbyněk Smetana – ředitel odboru Záležitosti Evropské unie

Ing. Mgr. Jaroslav Křemen – vedoucí oddělení Bankovnictví, Finanční trhy I

Ing. Mgr. Alžběta Pazderková – zastupující vedoucí oddělení Kapitálový trh a finanční inovace, Finanční trhy II

Cílem této akce je poskytnout studentům jiný pohled na problematiku a oblasti, kterými se zabývá Ministerstvo financí a současně odpovědět na klíčovou otázku: „Proč pracovat pro stát?“.

  • Mgr. Bc. Zbyněk Smetana, ředitel odboru Záležitosti Evropské unie, přiblíží studentům svůj odbor, zhodnotí proběhlé předsednictví v Radě EU a představí možnosti studia na College of Europe.
  • Zástupci sekce Finanční trhy, paní Ing. Mgr. Pazderková a pan Ing. Mgr. Křemen představí studentům činnost jejich oddělení, odborů, potažmo celé sekce. Zmíní zajímavosti z praxe a jejich bohaté zkušenosti v oblastech finančních trhů.

V rámci diskuse se budoucí absolventi seznámí s tím, jak jim práce ve státní správě může přinést cenné zkušenosti a profesní rozvoj.

Program dále nabídne jedinečnou příležitost získat ucelený přehled o pracovních možnostech v tomto sektoru a seznámit se s experty z Ministerstva financí.

Dotazy můžete pokládat již od 7. dubna prostřednictvím aplikace slido https://app.sli.do/event/cJngSUZdBzoTBSMrGg6yQm