Mezinárodní odborná konference – Teoretické a praktické aspekty veřejných financí

12. dubna
13. dubna
2019

Katedra veřejných financí, Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze

srdečně zve na XXIV. mezinárodní odbornou konferenci

TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ASPEKTY VEŘEJNÝCH FINANCÍ

Termín konání: 12. a 13. dubna 2019

Místo konání: VŠE v Praze, nám. W. Churchilla 4, Praha 3

Kontakt: Katedra veřejných financí VŠE v Praze,  e-mail: tapavf@vse.cz

Jednání bude probíhat ve třech sekcích:

A)  Daňová politika

B)  Veřejné výdaje

C)  Veřejné politiky a veřejné finance

Vítány jsou i příspěvky mezioborové, pokud jeden z oborů jsou veřejné finance.

V rámci konference se ve čtvrtek 11. dubna 2019 koná soutěžní studentská sekce.

Věříme, že Vás možnost konfrontovat své názory s myšlenkami ostatních odborníků zabývajících se otázkami spojenými s veřejnými financemi a veřejnou ekonomikou zaujme a přijmete pozvání na naši konferenci.

Vybrané příspěvky budou publikovány ve sborníku, který zašleme k indexování do databáze Web of Science a časopisech European Financial and Accounting Journal nebo Český finanční a účetní časopis.

Výbor konference:

Alena Vančurová

předsedkyně výboru konference

Savina Finardi

tajemnice výboru konference

Další užitečné odkazy/Further Information:

Další informace a pokyny pro autory

About the Conference

Information for Authors

Registrační formulář/Registration

Studentská sekce TPAVF

 

Mezinárodní odborná konference – Teoretické a praktické aspekty veřejných financí