Studentská sekce TPAVF (2020)

Studentská sekce TPAVF

Studentská sekce TPAVF

V rámci XXV. ročníku mezinárodní konference pořádané katedrou veřejných financí

TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ASPEKTY VEŘEJNÝCH FINANCÍ

vědecký výbor vyhlašuje

STUDENTSKÉ SEKCE

zaměřené na následující témata:

a) Daňová politika

b) Veřejné výdaje

c) Veřejné politiky a veřejné finance

Akceptovány mohou být i příspěvky na další relevantní témata.

Účast v sekcích je spojena se soutěží o nejlepší práci.

Termín a místo konání: 30. říjen 2020, online formou

Odborný garant: prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.

 Podmínky účasti v soutěži:

  1. student je zapsán do řádného studia bakalářského nebo magisterského studijního programu,
  2. termín odevzdání elektronické přihlášky je 11. 10. 2020
  3. rozsah práce je max. 15 normostran (normostrana je 1 800 znaků včetně mezer) a je zaslána prostřednictvím e-mailu (ve formátu doc., nebo pdf.) na e-mail Ing. Lukáše Hulínského: xhull06@vse.cz do 16. 10. 2020, šablona příspěvku zde
  4. do soutěže se nemohou přihlásit účastníci minulých studentských sekcí této konference, kteří se umístili na 1. – 3. místě.

Komise složená z vysokoškolských učitelů a odborníků z praxe vybere práce, které budou finančně odměněny a práce budou rovněž publikovány ve sborníku ke studentským sekcím Teoretické a praktické aspekty veřejných financí a zveřejněny na internetu. Konference se bude konat vzhledem k současnému vývoji okolo pandemie Covid-19 online formou.

Dotazy, prosím, směřujte na Ing. Lukáše Hulínského, e-mail: xhull06@vse.cz

Studentské sekce proběhnou za laskavé podpory

Společnosti PwC

i díky sponzorovi studenti obdrží finanční odměnu (vítěz získá 10 000 Kč)

Sborník textů ze studentské sekce 2019.

 

Studentská sekce TPAVF (2020)