Studentská sekce TPAVF

V rámci XXV. ročníku mezinárodní konference pořádané katedrou veřejných financí

TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ASPEKTY VEŘEJNÝCH FINANCÍ

vědecký výbor vyhlašuje

STUDENTSKÉ SEKCE

zaměřené na následující témata:

 a) Daňová politika

b) Veřejné výdaje

c) Veřejné politiky a veřejné finance

Akceptovány mohou být i příspěvky na další relevantní témata.

Účast v sekcích je spojena se soutěží o nejlepší práci.

Termín a místo konání: bude upřesněno

Odborný garant: prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.

 Podmínky účasti v soutěži:

  1. student je zapsán do řádného studia bakalářského nebo magisterského studijního programu,
  2. termín odevzdání elektronické přihlášky je 31. 3. 2020
  3. rozsah práce je max. 15 normostran (normostrana je 1 800 znaků včetně mezer) a je zaslána prostřednictvím e-mailu (ve formátu doc., nebo pdf.) na e-mail Ing. Lukáše Hulínského: xhull06@vse.cz do 9. 4. 2020, šablona příspěvku zde
  4. do soutěže se nemohou přihlásit účastníci minulých studentských sekcí této konference, kteří se umístili na 1. – 3. místě.

Komise složená z vysokoškolských učitelů a odborníků z praxe vybere práce, které budou finančně odměněny.

Hlavní cena v soutěži je 10 000 Kč. Oceněni budou i účastníci, kteří se v soutěži umístí na druhém a třetím místě. Za každý další příspěvek bude vyplacen příspěvek na pokrytí nákladů účasti ve výši 1 000 Kč.

Dotazy, prosím, směřujte na e-mail: xhull06@vse.cz

Akce se uskuteční za laskavé podpory společnosti PwC.

Sborník textů ze studentské sekce 2019.

Studentská sekce TPAVF