VaV semináře doktorandů

Smyslem pravidelných seminářů je vytvořit platformu pro diskusi nad zaměřením disertačních prací a dalším směřováním výzkumu doktorandů na katedře veřejných financí.

Na semináři dne 1. 6. 2017 vystoupili:

Ivana Tománková - The Concept of Trust in Economics and Its Application to the Public Sector

Lucie Kábelová - Odvodové zatížení příjmů z činnosti fyzických osob

Na semináři dne 20. 4. 2017 vystoupili:

Jana Stavjaňová - Daňové úniky a vývoj ekonomiky

Aleš Michl - Nový výzvy pro fiskální a měnovou politiku v malé otevřené ekonomice

Aneta Borůvková - Změny daňových mixů zemí EU v důsledku krize

Gejza Trgiňa - Stabilizační model produktu v ekonomice

Na semináři dne 9. 3. 2017 vystoupili:

Anton Vaskovskyi - Vývoj behaviorální ekonomie a možnost jejího uplatnění ve veřejných financích

Jakub Kramata - Základní koncepce ekonomického růstu a lidského kapitálu

Eva Gajdošová - Efektivnost ve zdravotnictví: Teoreticko-metodologická východiska


Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague