Workshop pro studenty doktorského studia a začínající akademické pracovníky „Jak napsat a prezentovat vědecký článek“

 

Katedra veřejných financí, Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze 

srdečně zve na workshop pro studenty doktorského studia a začínající akademické pracovníky  

Jak napsat a prezentovat vědecký článek 

 

Termín konání: 13. dubna 2023, 10 – 16 hodin 

Místo konání: VŠE v Praze, nám. W. Churchilla 4, Praha 3, místnost bude upřesněna 

Kontakt: tapavf@vse.cz 

Lektoři:  

prof. Ing. Juraj Nemec, CSc., Katedra veřejné ekonomie, ESF Masarykova univerzita, Brno, Editor in Chief NISPAcee Journal of Public Administration and Policy 

doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D., Katedra veřejných financí, VŠE v Praze  

 

Přihlášky: 

  • elektronicky (zde) do 20. března 2023. 
  • kapacita je omezena na 15 účastníků, rozhodující je termín přihlášení 
  • podmínkou účasti je odeslání kompletního příspěvku nejpozději 2. dubna 2023 na e-mail tapavf@vse.cz 
  • v případě zájmu o účast na konferenci Teoretické a praktické aspekty veřejných financí se stejným příspěvkem je třeba se registrovat dle pokynů organizátora (zde) 

Program: 

  • struktura článku 
  • role a konzistentnost jednotlivých částí 
  • formulace cíle, závěru, úplnost abstraktu 
  • recenzní proces v impaktovaném časopise 

Seminář se bude konat od 10 do cca 16 hodin s přestávkou na oběd.