Konference TaPAPF

17.–⁠18. 9. 2021

O konferenci

Konference „Teoretické a praktické aspekty veřejných financí“ je pořádána od roku 1996. Konference se zaměřuje na témata z oblasti veřejných financí, veřejného sektoru a veřejných (hospodářských) politik.

Součástí konference je i část věnovaná vystoupením studentů bakalářského a magisterského studia a hodnocení jejich úrovně.

Od roku 2012 je sborník příspěvků (plných textů) publikován v anglické jazyce a zasílán k indexaci do databáze Web of Science – CPCI-SSH.

Výzva k podání příspěvků

Jednání budou probíhat ve čtyřech sekcích:

A)  Daňová politika

B)  Veřejné výdaje

C)  Veřejné politiky a veřejné finance

D) Využití nových metod ve výuce veřejných financí/daní (novinka)

Vítány jsou i příspěvky mezioborové, pokud jeden z oborů jsou veřejné finance.

Nově zařazujeme sekci „Využití nových metod ve výuce veřejných financí/daní“, v rámci které vítáme případové studie, příspěvky diskutující nové formy výuky, online či hybridní formy výuky se specifickým zaměřením na výuku veřejných financí/daní.

Přihlášky k účasti na konferenci je nutné vyplnit do konce července 2021 (bude upřesněno). Registrační formulář viz níže.

Více informací pro autory… 

Výbor konference

Předseda

  • Alena Vančurová, Prague University of Economics and Business

Tajemník

  • Monika Sedláková, Prague University of Economics and Business

Členové

  • Kornélia Beličková, University of Economics in Bratislava, Slovakia
  • Bojka Hamerníková, former University of Economic, Prague
  • Beáta Mikušová Meričková, Matej Bel University, Banská Bystrica, Slovakia
  • Juraj Nemec, Masaryk University, Brno
  • Primož Pevcin, University of Ljubljana, Slovenia
  • Bruno Sergi, University of Messina, Italy and Harvard University, USA
  • Leoš Vítek, Prague University of Economics and Business
  • Jaroslav Vostatek, University of Finance and Administration, Prague

Kontakt

Katedra veřejných financí VŠE v Praze,