O konferenci

Konference „Teoretické a praktické aspekty veřejných financí“ je pořádána od roku 1996. Konference se zaměřuje na témata z oblasti veřejných financí, veřejného sektoru a veřejných (hospodářských) politik.

Součástí konference je i část věnovaná vystoupením studentů bakalářského a magisterského studia a hodnocení jejich úrovně.

Od roku 2012 do 2018 byl sborník příspěvků (plných textů) publikován v anglické jazyce a zasílán k indexaci do databáze Web of Science – CPCI-SSH.

Informace z minulých konání konference (fotogalerie a sborníky).

Výzva k podání příspěvků

V přípravě

Katedra veřejných financí, Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze

srdečně zve na XXVI. mezinárodní odbornou konferenci

 

TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ASPEKTY VEŘEJNÝCH FINANCÍ

Termín konání: 8. dubna 2022

Místo konání: VŠE v Praze, nám. W. Churchilla 4, Praha 3 (konference se uskuteční online, pokud prezenční forma nebude z důvodu vládních opatření možná)

Kontakt: Katedra veřejných financí VŠE v Praze,  e-mail: tapavf@vse.cz

Dopoledne v rámci plenární sekce vystoupí:

 • doc. Petr Janský, Ph.D. s tématem Zdanění nadnárodních korporací v globalizovaném světě 
 • Ing. Jiří Kostohryz, LL.M. s tématem Principy mezinárodního zdaňování zaměstnanců v době (post)covidové

Odpolední jednání bude probíhat ve třech sekcích:

A) Daňová politika

B) Fiskální a rozpočtová politika

C) Využití nových metod ve výuce veřejných financí/daní

Vítány jsou i příspěvky mezioborové, pokud jeden z oborů jsou veřejné finance.

V rámci sekce  „Využití nových metod ve výuce veřejných financí/daní“, vítáme případové studie, příspěvky diskutující nové formy výuky, online či hybridní formy výuky se specifickým zaměřením na výuku veřejných financí/daní.

V souvislosti s konferencí se 7. dubna uskuteční dvě studentské akce:

 • workshop na téma: „Jak napsat a prezentovat vědecký článek“, tento workshop je určen především pro studenty doktorského studia a začínající akademické pracovníky.
 • soutěžní studentská sekce pro studenty bakalářských a magisterských programů.

Věříme, že Vás možnost potkat se a diskutovat s kolegy zaujme a přijmete pozvání na naši konferenci.

Výstupem z konference bude kniha abstraktů všech prezentovaných příspěvků. V případě zájmu o publikaci příspěvku je možné tyto příspěvky zahrnout i do recenzního řízení v časopisech European Financial and Accounting Journal nebo Český finanční a účetní časopis.

Předběžný program:

 • 10:00 – 12:30 Zahájení a plenární sekce
 • 12:30 – 14:00 Oběd
 • 14:00 – 15:30 Odborné sekce Daňová politika / Fiskální a rozpočtová politika
 • 16:00 – 17:30 Využití nových metod ve výuce veřejných financí / daní
 • 18:00 – 20:00 Raut / Zakončení konference

Výbor konference:

Jana Tepperová

předsedkyně výboru konference

 

Monika Sedláková

tajemnice výboru konference

 

Praktické informace a důležité termíny:

Registrace je prodloužena do 1. dubna 2022.

Vložné na konferenci je 1 000 Kč.

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s. Praha,

číslo účtu: 1828782/0800

IBAN: CZ21 0800 0000 0000 0182 8782

SWIFT: GIBACZPX

Variabilní symbol: 108015

Účel platby = příjmení účastníka

Účast na plenární sekci konference je možná i bez příspěvku, ale je nutná registrace. Při samotné registraci volte možnost Topic E. Pro studenty FFU je účast zdarma pro maximálně 30 osob (při registraci volte Topic D).

Registrační formulář (v AJ).

Odkaz na hlavní stránky konference s registrací

Výbor konference

Výbor konference:

Jana Tepperová

předsedkyně výboru konference

 

Monika Sedláková

tajemnice výboru konference

Členové

 • Kornélia Beličková, University of Economics in Bratislava, Slovakia
 • Bojka Hamerníková, former University of Economic, Prague
 • Beáta Mikušová Meričková, Matej Bel University, Banská Bystrica, Slovakia
 • Juraj Nemec, Masaryk University, Brno
 • Primož Pevcin, University of Ljubljana, Slovenia
 • Bruno Sergi, University of Messina, Italy and Harvard University, USA
 • Leoš Vítek, Prague University of Economics and Business
 • Jaroslav Vostatek, University of Finance and Administration, Prague

Kontakt

Katedra veřejných financí VŠE v Praze,