Konference TPAVF

14. dubna 2023

Scroll

Výzva k podání příspěvků

Katedra veřejných financí,  Fakulta financí a účetnictví VŠE v  Praze
srdečně zve na  XXVII. mezinárodní odbornou konferenci
TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ASPEKTY VEŘEJNÝCH FINANCÍ

Termín konání: 14. dubna 2023

Místo konání: VŠE v Praze, nám. W. Churchilla 4, Praha 3, RB 212, Rajská budova, 1. patro
Kontakt: tapavf@vse.cz

 

Úvodní slovo

 • Petr Dvořák, rektor Vysoké školy ekonomické v Praze
 • Petr Musílek, děkan Fakulty financí a účetnictví VŠE  v Praze

Na plenárním zasedání vystoupí 

 • Radka Vladyková, výkonná ředitelka Svazu měst a obcí ČR – Účelně vynaložené veřejné zdroje jsou základ
 • Tomáš Vyhnánek, centrální harmonizační jednotka MFČR – Posílení řízení a kontroly veřejných financí 

 

Odpolední jednání proběhne ve třech tematických sekcích: 

 1. Daňová politika
 2. Fiskální a rozpočtová politika
 3. Využití nových metod ve výuce veřejných financí a daní
 4. Umělá inteligence ve výuce na vysoké škole

 

Vítány jsou i příspěvky mezioborové, pokud jeden z oborů jsou veřejné finance. 

V rámci sekce „Využití nových metod ve výuce veřejných financí/daní“, vítáme případové studie, příspěvky diskutující nové formy výuky, online či hybridní formy výuky se specifickým zaměřením na výuku veřejných financí nebo daní. 

 V rámci konference proběhnou dvě studentské akce:

13. dubna workshop na téma: „Jak napsat a prezentovat vědecký článek“, který je určen především pro studenty doktorského studia a začínající akademické pracovníky  

19. června soutěž o nejlepší bakalářskou práci, informace a podrobnosti k přihlášení naleznete zde

Termíny: 

 • Leden – otevření registrace.
 • prodlouženo do 30. března – uzavření registrace 

Součástí registrace je zaslání abstraktu (typu extended abstract s rozsahem 300 až 500 slov, obsahuje cíl, metody, hlavní výsledky, klíčová slova) 

Konference je pro registrované účastníky zdarma. 

Program konference zde.

S laskavým přispěním

 

 

Výbor konference

 • Lucie Sedmihradská, Prague School of Economics and Business, head of the committee
 • Monika Sedláková, Prague School of Economics and Business, committee secretary
 • Radim Boháč, Charles University, Prague
 • Robert Jahoda, Masaryk University, Brno
 • Beáta Mikušová Meričková, Matej Bel University, Banská Bystrica, Slovakia
 • Juraj Nemec, Masaryk University, Brno
 • Jan Pavel, Prague School of Economics and Business
 • Veronika Solilová, Mendel University, Brno
 • Jana Tepperová, Prague School of Economics and Business
 • Alena Vančurová, Prague School of Economics and Business
 • Leoš Vítek, Prague School of Economics and Business
 • Jaroslav Vostatek, University of Finance and Administration, Prague

O konferenci

Konference „Teoretické a praktické aspekty veřejných financí“ je pořádána od roku 1996. Konference se zaměřuje na témata z oblasti veřejných financí, veřejného sektoru a veřejných (hospodářských) politik.

Součástí konference je i část věnovaná vystoupením studentů bakalářského a magisterského studia a hodnocení jejich úrovně.

Od roku 2012 do 2018 byl sborník příspěvků (plných textů) publikován v anglické jazyce a zasílán k indexaci do databáze Web of Science – CPCI-SSH.

Informace z minulých konání konference (fotogalerie a sborníky).

 

Registrací na konferenci souhlasíte s využitím fotografií pořízených na konferenci s jejich využitím pro naše propagační účely.

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: