Konference TPAVF 2022

Katedra veřejných financí, Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze

srdečně zve na XXVI. mezinárodní odbornou konferenci

 

TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ASPEKTY VEŘEJNÝCH FINANCÍ

Termín konání: 8. dubna 2022

Místo konání: VŠE v Praze, nám. W. Churchilla 4, Praha 3 (konference se uskuteční online, pokud prezenční forma nebude z důvodu vládních opatření možná)

Kontakt: Katedra veřejných financí VŠE v Praze,  e-mail: tapavf@vse.cz

Dopoledne v rámci plenární sekce vystoupí:

 • doc. Petr Janský, Ph.D. s tématem Zdanění nadnárodních korporací v globalizovaném světě a
 • Ing. Jiří Kostohryz, LL.M. s tématem Principy mezinárodního zdaňování zaměstnanců v době (post)covidové

Odpolední jednání bude probíhat ve třech sekcích:

A) Daňová politika

B) Fiskální a rozpočtová politika

C) Využití nových metod ve výuce veřejných financí/daní

Vítány jsou i příspěvky mezioborové, pokud jeden z oborů jsou veřejné finance.

V rámci sekce  „Využití nových metod ve výuce veřejných financí/daní“, vítáme případové studie, příspěvky diskutující nové formy výuky, online či hybridní formy výuky se specifickým zaměřením na výuku veřejných financí/daní.

V souvislosti s konferencí se 7. dubna uskuteční dvě studentské akce:

 • workshop na téma: „Jak napsat a prezentovat vědecký článek“, tento workshop je určen především pro studenty doktorského studia a začínající akademické pracovníky.
 • soutěžní studentská sekce pro studenty bakalářských a magisterských programů.

Věříme, že Vás možnost potkat se a diskutovat s kolegy zaujme a přijmete pozvání na naši konferenci.

Výstupem z konference bude kniha abstraktů všech prezentovaných příspěvků. V případě zájmu o publikaci příspěvku je možné tyto příspěvky zahrnout i do recenzního řízení v časopisech European Financial and Accounting Journal nebo Český finanční a účetní časopis.

 

Předběžný program:

 • 9:30 – 10:00  Registrace (RB 212)
 • 10:00 – 10:15 Zahájení konference (RB 212)
 • 10:15 – 12:00 Plenární sekce  (RB 212)
 • 12:00 – 13:30 Oběd (Rektorský salónek v RB)
 • 13:30 – 15:45 Odborné sekce Daňová politika / Fiskální a rozpočtová politika  (RB 115, RB 116)
 • 16:15 – 17:45  Odborná sekce Využití nových metod ve výuce veřejných financí / daní  (RB 104)
 • 18:00 – 19:30 Zakončení konference a závěrečný raut  (Rektorský salónek v RB)

 

Výbor konference:

Jana Tepperová

předsedkyně výboru konference

 

Monika Sedláková

tajemnice výboru konference

 

Praktické informace a důležité termíny:

Registrace je prodloužena do 1. dubna 2022.

Vložné na konferenci je 1 000 Kč.

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s. Praha,

číslo účtu: 1828782/0800

IBAN: CZ21 0800 0000 0000 0182 8782

SWIFT: GIBACZPX

Variabilní symbol: 108015

Účel platby = příjmení účastníka

Účast na plenární sekci konference je možná i bez příspěvku, ale je nutná registrace. Při samotné registraci volte možnost Topic E. Pro studenty FFU je účast zdarma pro maximálně 30 osob (při registraci volte Topic D).

Registrační formulář (v AJ).

Odkaz na hlavní stránky konference s registrací