VaV semináře doktorandů

Smyslem pravidelných seminářů je vytvořit platformu pro diskusi nad zaměřením disertačních prací a dalším směřováním výzkumu doktorandů na katedře veřejných financí.

Na semináři dne 2.11.2017 vystoupila:

Eliška Košťáková – Omezení odpočitatelnosti úroků dle Anti-tax Avoidance Directive

Na semináři dne 1. 6. 2017 vystoupili:

Ivana Tománková – The Concept of Trust in Economics and Its Application to the Public Sector

Lucie Kábelová – Odvodové zatížení příjmů z činnosti fyzických osob

Na semináři dne 20. 4. 2017 vystoupili:

Aleš Michl – Nový výzvy pro fiskální a měnovou politiku v malé otevřené ekonomice

Aneta Borůvková – Změny daňových mixů zemí EU v důsledku krize

Gejza Trgiňa – Stabilizační model produktu v ekonomice

Na semináři dne 9. 3. 2017 vystoupili:

Anton Vaskovskyi – Vývoj behaviorální ekonomie a možnost jejího uplatnění ve veřejných financích

Jakub Kramata – Základní koncepce ekonomického růstu a lidského kapitálu

Eva Gajdošová – Efektivnost ve zdravotnictví: Teoreticko-metodologická východiska

Jako doplněk projektu Interní grantové agentury VSĚ F1/1/2016 „Veřejné finance v ČR a v EU“ pořádáme ve školním roce 2017/2018 řadu dalších aktivit podporujících publikační činnost doktorandů.

Jedná se o:

  • Peer writing group
  • Cyklus seminářů Jak napsat příspěvek na konferenci a literature review
  • Seminář Takový článek bych chtěl(a) jednou napsat
  • Disertation writing retreat
  • Posezení Řekni mi, jak učíš

Kalendář všech aktivit je průběžně aktualizován zde. Podrobnější informace poskytne Lucie Sedmihradská (sedmih@vse.cz).

Text dedikace publikací v rámci projektu:

The contribution is processed as an output of the research project „Public finance in the Czech Republic and the EU“ registered by the Internal Grant Agency of University of Economics, Prague under the registration number F1/1/2016.