Přednášky pro střední školy

Otázky daňové politiky a udržitelnosti veřejných financí, kterými se zabýváme, chceme předávat dál. Připravili jsme několik témat, ze kterých si můžete vybrat to, které vás nejvíce osloví. Pokud máte zájem o jiné téma z oblasti daňové politiky a veřejných financí, dejte nám vědět. Přednášky jsou připraveny na 45 minut včetně diskuse. To vyžaduje značné zjednodušení. I tak vedle srozumitelnosti dbáme na zohlednění komplexnosti jednotlivých témat. Protože svět není černobílý.

 

Téma I: Dlouhodobá udržitelnost veřejných financí 

V rámci systému veřejných financí představují nejvýznamnější položky výdaje, které jsou citlivé na demografickou změnu. Jedná se zejména o systém starobních důchodů a zdravotnictví. V následujících desetiletích však bude docházet ke stárnutí populace, což je důsledkem snižujícího se počtu dětí a růstu očekávané doby dožití. Kolik pracujících lidí bude připadat na jednoho důchodce? Budou v budoucnu vypláceny nějaké důchody? Zůstane zachováno stávající bezplatné zdravotnictví? Zachrání nás roboti? Pomůže nám migrace?

 

Garant tématu: prof. Ing. Jan Pavel, Ph.D. 

Jan Pavel garantuje předměty věnující se problematice veřejných financí. Jeho specializací je fiskální politika, veřejné zakázky a hodnocení efektivnosti vládních zásahů. Vedle působení na Vysoké škole ekonomické v Praze je také členem Národní rozpočtové rady.

 

Téma II: Jak jsou zdaněny přeshraniční nákupy DPH?

V Evropské unii funguje jednotný vnitřní trh zajišťující volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu. To znamená, že při nákupu zboží z jiného členského státu se neplatí žádné dovozní clo. Jak je to ale s daní z přidané hodnoty? Tu platí vždy spotřebitelé v cenách nakoupeného zboží, ať jej pořizují ve své vlastní zemi, přivezou si jej z dovolené jinde v Evropě nebo si ho objednají v e-shopu. Bude částka DPH jiná u zboží koupeného v České republice a například v Německu? Bude hrát roli, zda jsme zboží nakoupili při cestě do Německa nebo na německém e-shopu? Jak se vlastně daň z přidané hodnoty dostane do veřejných rozpočtů jednotlivých států? Kdo ji odvede finančnímu úřadu?

 

Garant tématu: Ing. Hana Zídková, Ph.D.

Hana Zídková garantuje a vyučuje kurzy zaměřené na zdanění spotřeby. Její specializací je zejména daň z přidané hodnoty, ale také spotřební a ekologické daně. V rámci výzkumné činnosti se věnuje efektivitě systému a výběru DPH v Evropské unii a také daňovým únikům. Vedle působení na Vysoké škole ekonomické v Praze získala praxi i v daňově poradenských firmách a je členkou Komory daňových poradců ČR.

 

Téma III: Jak (u)hlídat rozpočet obce?

Rozpočet je pro někoho složitá tabulka a pro někoho přesný zdroj informací o fungování obce. Většinu veřejných služeb, které každý den užíváme zabezpečují a financují právě obce. Kolik stojí fungování mateřské školy? Bude se opravovat poškozený chodník? Přispívají něco turisté na úklid našeho náměstí? Dodržel starosta své předvolební sliby? Odpovědi na tyto otázky dává rozpočet.

Cílem přednášky je ukázat, jak číst rozpočet a další veřejně dostupné dokumenty a jak přimět obecní politiky skládat svým občanům účty.

 

Garant tématu: doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D.

Lucie Sedmihradská garantuje a vyučuje kurzy zaměřené na veřejné finance a hospodaření samospráv. Ve své vědecko-výzkumné činnosti se zaměřuje na rozpočtový proces, fiskální transparentnost a hospodaření obcí a krajů. Působila jako uvolněná radní pro finance v MČ Praha 10, nyní je zde předsedkyní Finančního výboru.

 

Téma IV: Proč firmy přesouvají zisky do zahraničí a jak to dělají?

Státy si navzájem konkurují výhodnějšími daňovými podmínkami, aby přilákaly do země investory. Z důvodu globalizace a celkové digitalizace ekonomik však firmy mohly přesunout zdanitelné zisky do země, ve které neměly žádnou nebo jen minimální aktivitu. To z pohledu mnohých států nebylo žádoucí. Domluvily se proto na opatřeních, která prostor pro takové přesouvání zisků značně omezují. O co tady vlastně jde? Jak firmy přesouvají zisky? A jak to ovlivňuje každého z nás?

 

Garant tématu: doc. Ing. Jana Tepperová, Ph.D.

Jana Tepperová garantuje a vyučuje kurzy zejména z oblasti mezinárodního zdanění příjmů a koordinace sociálního zabezpečení. V rámci výzkumné činnosti se věnuje různým aspektům zdanění, včetně vyhýbání se dani nadnárodními korporacemi. Vedle působení na Vysoké škole ekonomické v Praze získala praxi i v daňově poradenských firmách a na Ministerstvu financí.

 

V případě zájmu o přednášku kontaktuje paní Hanu Zídkovou na e-mailu hana.zidkova@vse.cz