Studentská sekce konference TPAVF 2022 (Memoriál Zdeňka Sadovského)

7. dubna
2022

V rámci XXVI. ročníku mezinárodní konference pořádané

Katedrou veřejných financí

TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ASPEKTY VEŘEJNÝCH FINANCÍ

vědecký výbor vyhlašuje

STUDENTSKÉ SEKCE

jako

Memoriál Zdeňka Sadovského

zaměřené na následující témata:

a) Daňová politika

b) Veřejné výdaje

c) Veřejné politiky a veřejné finance

Akceptovány mohou být i příspěvky na další relevantní témata.

Účast v sekcích je spojena se soutěží o nejlepší práci.

Termín konání: 7. dubna 2022 na Vysoké škole ekonomické v Praze

(v případě trvání vládních opatření se konference uskuteční online formou)

Odborný garant: prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.


Podmínky účasti v soutěži:

  1. Student je zapsán do řádného studia bakalářského nebo magisterského studijního programu.
  2. Termín odevzdání elektronické přihlášky je 25. 3. 2022.
  3. Rozsah práce je max. 15 normostran (normostrana je 1 800 znaků včetně mezer) a je zaslána prostřednictvím e-mailu (ve formátu doc., nebo pdf.) na e-mail: lukas.hulinsky@vse.cz do 1.4. 2022.
  4. Do soutěže se nemohou přihlásit účastníci minulých studentských sekcí této konference, kteří se umístili na 1. – 3. místě.
  5. Do soutěže se mohou přihlásit i týmy složené z až 3 studentů, v takovém případě se odměna nezvyšuje, bude vyplacena ve stejné výši jako u jednoho autora.

Komise složená z vysokoškolských učitelů a odborníků z praxe vybere práce, které budou finančně odměněny.

Práce budou rovněž publikovány ve sborníku ke studentským sekcím Teoretické a praktické aspekty veřejných financí a zveřejněny na internetu.

Dotazy, prosím, směřujte na Ing. Lukáše Hulínského, e-mail: lukas.hulinsky@vse.cz

Studentská sekce proběhne za laskavé podpory společnosti PwC.

I díky sponzorovi studenti obdrží finanční odměnu až 10 000 Kč.

Studentská sekce konference TPAVF 2022 (Memoriál Zdeňka Sadovského)