Soutěž o nejlepší bakalářskou práci 19. 6. 2023

Katedra veřejných financí VŠE v Praze

pořádá v rámci XXVII. ročníku mezinárodní vědecké konference

TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ASPEKTY VEŘEJNÝCH FINANCÍ

Soutěž o nejlepší bakalářskou práci

Slavnostní vyhlášení se uskuteční dne

19. června 2023

Odborný garant: prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.

Komise složená z vysokoškolských učitelů a odborníků z praxe vybere práce, které budou finančně odměněny. Vítěz obdrží finanční odměnu 10.000 Kč.

Studentská sekce proběhne za laskavé podpory

Společnosti PwC.

Podmínky účasti v soutěži:

1. Přihlaste se nejpozději do 8. června 2023 zasláním e-mailu Haně Zídkové na adresu: hana.zidkova@vse.cz. K e-mailu připojte svou bakalářskou práci.

2. Mohou se přihlásit studenti, kteří obhájili nebo obhájí bakalářskou práci zpracovanou na katedře veřejných financí VŠE v Praze v akademickém roce 2022/2023 a doporučí je do soutěže jejich vedoucí práce.

Dotazy, prosím, směřujte na e-mail hana.zidkova@vse.cz