Nové předměty od akademického roku 2019/2020

Od akademického roku 2019/2020 si můžete zapsat celkem tři nové předměty.

  • 1VF264 Principy zdanění příjmů a majetku (v angličtině), předmět je určen pro studenty bakalářského studia
  • 1VF399 Odborná praxe, předmět je určen pro studenty bakalářského studia. Rozsah praxe je 60 hodin za celý semestr. Praxi je možné vykonat u zaměstnavatele, kterého zprostředkuje škola. Rovněž může student vykonat tuto praxi u svého zaměstnavatele, pouze je nutné se domluvit na zadání praxe, aby to neodpovídalo jeho běžné pracovní náplni a zároveň to bylo v souladu se studijním programem.
  • 1VF452 Daně a právo v němčině,  předmět je určen pro studenty navazujícího magisterského studia