Memoriál Zdeňka Sadovského

7. dubna 2022 proběhla studentská sekce konference Teoretické a praktické aspekty veřejných financí, letos byla zároveň memoriálem zesnulého Zdeňka Sadovského, který byl dlouholetým milým členem komise studentské sekce. Účast byla hojná a příspěvky studentů kvalitní. Celá akce se nesla v příjemném duchu.
Konečné pořadí nejlepší příspěvků:
1. Karel Šantora – Dopad pandemie Covidu-19 na daňové subjekty (FFÚ VŠE v Praze)
2. Tereza Švehlová – Specifický reverse charge a jeho dopad na karuselové podvody (FFÚ VŠE v Praze)
3. Eva Žemžulová a Lucie Svobodová – Dopady přímých zahraničních investic na vývoj makroekonomických ukazatelů České republiky a Slovenské republiky (Univerzita obrany)
Memoriál Zdeňka Sadovského