Vztahy s praxí

 

Kulatý stůl...

18. 1. 2017: Definitivní systém DPH?

Katedra veřejných financí FFU pořádala pracovní seminář s účastí odborníků z akademické obce, státní správy i daňových poradců. Byly diskutovány varianty efektivního výběru DPH. Hlavním tématem byl všeobecný přenos daňové povinnosti. Dalšími body pak byly nově navrhovaný systém zdanění přeshraničních dodávek zboží v EU a politika daňových sazeb. Podrobnější program je k dispozici zde.

VAT Action Plan - Přeshraniční dodávky zboží, H. Zídková, KVF FFÚ, VŠE v Praze

Budoucnost DPH, S. Kryl, EY

Daňové úniky na DPH, jejich odhady a trend, L. Moravec, ČZU v Praze


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague