Termíny

12.2.2018 - 31.8.2018 - Harmonogram letního semestru 2017/2018

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Papery 2008

Angelovská, Olga, Mašková, Pavla: Reflexe změn ve zdravotnictví v systému zdravotnických účtů

Beblavý, Miroslav, Žitňanský, Robert: Political consensus and sustainability of fiscally important liberal reforms

Benešová, Jana: Úloha fiskální politiky v podpoře konkurenceschopnosti

Blechová, Beáta: Charakteristika přístupů používaných v EU pro hodnocení efektivního daňového zatížení příjmů korporací

Březina, Josef: Porovnání výše zdanění vybraných paliv spotřební a ekologickou daní

David, Petr: Úprava vybraného akcízu v Evropské unii

Dlouhá, Petra: Teorie lidského kapitálu a návratnost investice do vzdělávání

Dohnalová, Marie: Sociální ekonomika v České republice

Eisenwort, Lukáš: Vliv volebního cyklu a vládního uskupení na daně z příjmů

Grúň, Lubomír: Veřejné finance, rozpočty a daně jako součást studia práva v ČR a SR

Háva, Petr: Péče o zdraví a spravedlnost

Hofreiter, Miloš: Prístupy ku kvantifikácii vplyvu zabudovaných stabilizátorov

Janoušková, Jana: Daňová zátěž zaměstnanců – superhrubá mzda

Jílek, Milan: Redistribuce prostřednictvím transferů územním rozpočtům mezi regiony ČR

Jiříček, Petr: Financování obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor z evropských fondů

Klazar, Stanislav: Redistribuční efekty zdanění spotřeby

Kozovský, Dušan; Žárska, Elena: Miera decentralizácie a rozpočty územných samospráv s aplikáciou na slovenské podmienky

Kristeľ, Marián, Keruľ, Tomáš: Public administration ICT in the Slovak republic

Kubátová, Květa: Daňová politika nových členských zemí Evropské unie – jsou zde typické znaky?

Kubík, Rudolf: Vzdělání a dlouhodobý růst

Maková, Kateřina: Vybrané aspekty daňové reformy v České republice se zaměřením na daňové zatížení domácností

Marečková, Eva: Dopad nového daňového určení na rozpočty vybraných obcí Zlínského kraje

Mertl, Jan: Úloha a postavení veřejných financí v české zdravotní politice

Mirdala, Rajmund: Pôsobenie vybraných aspektov fiškálnej politiky na ekonomický vývoj SR v modely SVAR

Nemec, Juraj, Meričková, Beáta: Metódy odmeňovania a produktivita práce v zdravotníctve

Nerudová, Danuše: Současná úprava nakládání se ztrátami v EU a návrh úpravy v systému CCCTB

Nerudová, Danuše: The impact of accession to EMU on the Czech Taxation System

Novosádová, Ivana: Technická efektívnosť a odmeny zdravotníckeho personálu v zdravotníctve

Ochrana, František: Hodnocení veřejných výdajů metodou stanovení koeficientu splnění výdajových cílů

Ochrana, František: Veřejné politiky:transformace veřejných potřeb na veřejné výdajové programy

Pauličková, Alena: Správa miestnych daní a miestneho poplatku v Slovenskej republike

Pernica, Bohuslav: Plánování a investiční výdajové programy v odvětví obrany České republiky – spirála dějin nebo bludný kruh?

ROUSEK, P., FANTOVÁ-ŠUMPÍKOVÁ, M.: Jsou magistrátní města specifická v poskytování služeb?

Sadovský, Zdeněk: Daňové souvislosti rozvoje vzdělávání v České republice

Sedmihradská, Lucie: Analýza dopadu výdajů státního rozpočtu ČR na sociální péči a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti

Soukopová, Jana, Kavřík, Ladislav: Efektivnost veřejných výdajů

Svirák, Pavel: Praktické dopady daňové reformy v roce 2008

Szarowská, Irena: Vývoj daňové kvóty v České republice a Evropské unii

Tepperová, Jana, Přibyl, Jiří: Vybrané fiskální aspekty mezinárodního pronájmu pracovní síly

Tománek, Petr: Vliv rozpočtového určení daní na hospodaření obcí

Toth, Petr: Vývoj rozpočtového určení daní v ČR

Valenčík, Radim, Bedretdinov, Rafik: Reformy sociálních systémů a jejich hráči

Vančurová, Alena: Daňové reformy ČR

Vítek, Leoš; Pavel, Jan: Změny institucionální struktury správy daní a poplatků k ochraně životního prostředí na administrativní náklady

Veselý, Arnošt: Process of Problem Structuring in Public Policy

Weberová, Jana: Pojistné veřejného zdravotního pojištění v kontextu časového vývoje

Šabíková, Ingrid: Implementácia akruálneho účtovníctva vo verejnej správe ako súčasť reformy riadenia verejných financií na Slovensku

Šebo, Ján, Raguseo, Domenico: Fiscal Policy Cooperation in EU: A literature review

Široký, Jan: Některé poznámky k vypovídací schopnosti pojmů „rovná daň“