Termíny

12.2.2018 - 31.8.2018 - Harmonogram letního semestru 2017/2018

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Papery 2006

CHARVÁTOVÁ, J.: Daňová podpora výzkumu a vývoje v České republice

HARUMOVÁ, A.: Vplyv zavedenia rovnej dane v SR na daňové príjmy štátu

HOTRA, S., NOVÁČKOVÁ, V., OCHRANA, F.: Teoretické a praktické aspekty zkoumání auditu výkonnosti

IZÁK, V., DUFKOVÁ, E.: Výdaje na sociální ochranu - nové státy Evropské unie a ČR

JAHODA, R.: Analýza některých dílčích aspektů přechodu penzijního systému

JÍLEK, M.: Empirický pohled na horizontální fiskální nerovnosti českých municipalit

JIŘÍČEK, P.: Strukturální fondy EU – historie, současnost a perspektivy

KLAZAR, S., SLINTÁKOVÁ, B., ZELENÝ, M.: Analýza dopadu daní ze spotřeby v ČR

KOFROŇ, P., JAHODA, R.: Problematika využitelnosti dostupných dat pro sledování sociální sítě domácností

NEMEC, J.: Accreditation, evaluation and financing of universities: selected issues

NERUDOVÁ, D., KAPOUNEK, S.: Empirická analýza vlivu kapitálové mobility na daňové zatížení v Evropské unii

OCHRANA, F.: Restrikce veřejných výdajových programů a výdajových aktivit veřejných služeb

OCHRANA, F.: Zabezpečování veřejných služeb: vybraná metodologická východiska

PAVEL, J.: Transakční náklady a veřejné zakázky?

PERNICA, B.: Branná povinnost jako daň v úkonech a otázka její spravedlnosti

PEŠEK, P.: Zamyšlení nad systémem poskytování dotací ze strukturálních fondů v rámci Společného regionálního operačního programu

PRUŠVIC, D., BOREŠ, M., VELIKOVSKÝ, J.: Příčina růstu veřejných výdajů - mechanismus modelu nevyváženého růstu

PŘIBYL, J.: Daňové asignace v České republice

SADOVSKÝ, Z.: Daně, změny a logika

SEDMIHRADSKÁ, L.: Možnosti využití nových rozpočtových metod a nástrojů v rozpočtovém procesu obcí ČR

SLAVÍK, J., PAVEL, J.: Účinnost poplatkových nástrojů na rozhodování domácností o nakládání s komunálními odpady

SVÁTKOVÁ, S.: Hlavní problémy při získávání dat pro analýzu zatížení spotřebního koše daněmi ze spotřeby v České republice

TOMÁNEK, P.: Role běžného a kapitálového rozpočtu územních samosprávných celků

URBÁNEK, V.: Vzdělání a lidský kapitál

VALENČÍK, R.: Základy ekonomie produktivní spotřeby

VANČUROVÁ, A.: Model sjednocení výpočtu daně z příjmu fyzických osob a sociálního pojistného

VOPÁTEK, J.: Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem?

VYBÍHAL, V.: K možnostem měření incidence spotřebních daní v ČR

WROBLOWSKI, T.: Fiskální dopady měnové politiky

ŠIROKÝ, J.: There are several factors, which influence the actual range of the corporate tax: the relation between the personal income tax and the corporate income tax

ČERMÁKOVÁ, H.: Vliv zvýšených paušálních výdajů na daňovou povinnost podnikatele