Termíny

12.2.2018 - 31.8.2018 - Harmonogram letního semestru 2017/2018

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Analýza způsobů zabezpečování veřejných služeb a zkoumání jejich dopadu na efektivnost veřejných výdajů

„Analýza způsobů zabezpečování veřejných služeb a zkoumání jejich dopadu na efektivnost veřejných výdajů (komparační analýza ČR a SR)"

Registrační číslo projektu: 402/05/2644
Doba řešení: 2005 - 2007
Řešitel: prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.
Spolupracovníci: doc. Ing. Bojka Hamerníková, CSc.
prof. Ing. Květa Kubátová, CSc.
Ing. Alena Maaytová, Ph.D.
Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D.
doc. Ing. Markéta Fantová Šumpíková, Ph.D.
Anotace:
Teorie veřejných financí vysvětluje příčiny státních intervencí v oblasti zabezpečování veřejných služeb zejména na základě tržního selhání a potřeby redistribuce v této oblasti. Veřejné služby jsou z hlediska jejich ekonomického charakteru především veřejnými (kolektivními) statky veřejné spotřeby. Poskytování veřejných služeb je často spojené s externalitami. Východiska k vymezení veřejných služeb jsou obsažené v pracích zahraničních a domácích autorů: E. Bailey, J. Bénard, J. Benčo, C. V. Brown, P. M. Buchanan, J. Cullis, R. Duben, B. Hamerníková, J. M. Jackson, P. Jones, H. Kuvíková, M. Murgaš, R. A. Musgrave, J. Nemec, F. Ochrana, A. C. Pigou, H. S. Rosen, R. M. Solow.
Z pohledu řešeného projektu GAČR je klíčovým aspektem problematiky zabezpečování veřejných služeb princip „public – private – civil sector mix, partnerships a co-operation“.
Dílčí výstupy: