Termíny

12.2.2018 - 31.8.2018 - Harmonogram letního semestru 2017/2018

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
International Budget Project

Financuje: Center on Budget and Policy Priorities, Washington DC, USA
Odpovědná řešitelka za část zpracovávanou v ČR: Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D.

Katedra veřejných financí Fakulty financí a účetnictví se do výzkumu International BudgetProject zapojila poprvé již v roce 2003. Od té doby se v pravidelných dvouletých intervalechpodílíme na zpracování části výzkumu týkající se České republiky.
Cílem výzkumu, založeného na jednotném dotazníku s více než 120 otázkách je porovnatdostupnost informací o státním rozpočtu a o rozpočtovém procesu. Hodnocena je existence,dostupnost a obsah deseti rozpočtových dokumentů. Na základě těchto údajů je vypočítánpro každou zemi tzv. Open Budget Index (index otevřenosti rozpočtu) a je sestaven žebříčekjednotlivých zemí (viz http://www.internationalbudget.org/files/2010_Rankings.pdf ).

Informace o výzkumu a jeho výsledcích jsou k dispozici na

http://www.openbudgetindex.org/.

Informace o České republice na

http://www.internationalbudget.org/what-we-do/open-budget-survey/?fa=countryDetails&id=2277&countryID=CZ.

O výsledcích stručně informovala i média, např. server aktuálně.cz

http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/penize/clanek.phtml?id=680446

nebo týdeník Euro

http://www.euro.cz/id/dojk95hzke/detail.jsp?id=2865 .