Termíny

12.2.2018 - 31.8.2018 - Harmonogram letního semestru 2017/2018

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Analýza incidence veřejných rozpočtů v České republice

Výzkumný projekt č. 402/07/0823 podpořený Grantovou agenturou České republiky.

Číslo projektu: GAČR 402/07/0823
Doba řešení:
2007 - 2008
Řešitelé:
Ing. Barbora Slintáková, Ph.D.
Ing. Stanislav Klazar, Ph.D.

Stručná charakteristika:
V rámci grantového projektu byly provedeny dvě empirické analýzy: jednak byl analyzován celkový dopad státního rozpočtu ČR na domácnosti za rok 2004, jednak byl analyzován celoživotní dopad důchodového pojištění v ČR na jedince - účastníky pojištění. Příspěvek tohoto výzkumu je trojí.

Za prvé, vyvinuli jsme a aplikovali mikrosimulační modely pro odhad daňového břemene, užitku z výdajů státního rozpočtu nebo odhad celoživotního příjmu, potažmo celoživotního pojistného a starobního důchodu. Kromě toho jsme ověřili možnosti aplikace vybraných přístupů a metod incidenční analýzy, identifikovali jejich slabá a silná místa a zmapovali možnosti získat vhodná data.

Za druhé, vytvořili jsme soubory nových dat pro empirický výzkum, tj. pseudopanelová data o celoživotních příjmech a soubor proměnných vyjadřujících daňové zatížení a užitky z výdajů, které byly přiřazeny domácnostem šetřeným ve Statistice rodinných účtů.

Za třetí, získali jsme výsledky empirických analýz, na jejichž základě jsme vyvodili závěry o progresivitě státního rozpočtu a důchodového pojištění v ČR. Z hlediska běžného roku je státní rozpočet progresivní, tzn. že přerozděluje prostředky vybrané na daních od bohatších k chudším. Navíc, státní rozpočet snižuje nerovnost příjmů mezi domácnostmi. Také důchodové pojištění je progresivní a vede ke snížení nerovnosti příjmů, a to platí i v rámci celoživotního cyklu.

Výstupy projektu:

K předloženým studiím uvítáme vaše poznámky a náměty!