Publikace v elektronické formě

Publikace, především členů KVF, volně ke stažení.

Teoretické a praktické aspekty veřejných financí - kniha abstraktů.Plné texty paperů z mezinárodní odborné konference Teoretické a praktické aspekty veřejných financí:

Prezentace  „Daňová reforma v kostce“ z přednášky konané dne 13. prosince 2007 na VŠE. Obsah prezentace: daně z příjmů a správa daní, DPH a spotřební daně, majetkové daně, pojistné sociálního pojištění.

Prezentace D. Trezziové z přednášky „Klimatické změny v daních“ konané ve středu 3. 12. 2008 na VŠE v Praze.

Prezentace náměstka ministra financí P. Chrenka „Aktuální otázky veřejných financí – příjmy“ přednesená u příležitosti XIV. ročníku mezinárodní odborné konference „Teoretické a praktické aspekty veřejných financí“ konané na VŠE v Praze ve dnech 3.-4. 4. 2009.

Prezentace  „Daně v kostce“ z přednášky konané dne 21. ledna 2010 na VŠE. Obsah prezentace: změny ve správě daní, změny ve zdanění příjmů, změny majetkových daní, změny v daních ze spotřeby od 1. 1. 2008, změny v pojistném sociálního pojištění.

Publikace F. Ochrany a kol: „Efektivnost zabezpečování vybraných veřejných služeb na úrovni obcí“ (výstup výzkumného projektu).

Závěrečná zpráva projektu „Otevřenost a srozumitelnost státního rozpočtu“