Termíny

12.2.2018 - 31.8.2018 - Harmonogram letního semestru 2017/2018

6.6.2018 - 28.6.2018 - Harmonogram státnic a obhajob 2018

Hledat
Pokročilé hledání
Úprava ve studijním plánu bakalářského studijního oboru Zdanění a daňová politika

Související stránky

 

S účinností od ZS 2011/12 se upravuje studijní plán bakalářského studia oboru Zdanění a daňová politika následujícím způsobem:

Do skupiny oborově povinných předmětů se nově zařazuje předmět 1VF334 Zdanění v ČR II!!! Současně dochází ke snížení počtu kreditů z volně volitelných předmětů o 3.

Platí pro studenty, kteří zahajují studium v ZS 2011/2012.

Tato změna navazuje zásadní omezení rozsahu látky v předmětu 1VF324 Zdanění v České republice, která byla realizována s ohledem na to, že předmět je dlouhodobě zařazen v pevném rozvrhu prvního semestru bakalářského studijního programu. Pak bylo nutno část obsahu přesunout do nově vzniklého předmětu, který je zaměřen především na správu daní.