Termíny

12.2.2018 - 31.8.2018 - Harmonogram letního semestru 2017/2018

6.6.2018 - 28.6.2018 - Harmonogram státnic a obhajob 2018

Hledat
Pokročilé hledání
Pozvánka na studentskou sekci TPAVF 2016

Související stránky

14.4.2016

V rámci XXI. ročníku mezinárodní konference pořádané

 Katedrou veřejných financí

TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ASPEKTY

VEŘEJNÝCH FINANCÍ

vědecký výbor vyhlašuje

STUDENTSKÉ SEKCE

zaměřené na následující témata:

a) Daňová politika

b) Veřejné výdaje

c) Veřejné politiky a veřejné finance

Akceptovány mohou být i příspěvky na další relevantní témata.

Účast v sekcích je spojena se soutěží o nejlepší práci.

Termín a místo konání: 14. dubna 2016 na VŠE v Praze

Odborný garant: prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.

Podmínky účasti v soutěži:

  1. student je zapsán do řádného studia bakalářského nebo magisterského studijního programu,
  2. termín odevzdání elektronické přihlášky je 3. 4. 2016,
  3. rozsah práce je max. 15 normostran (normostrana je 1 800 znaků včetně mezer) a je zaslána prostřednictvím e-mailu (ve formátu doc., nebo pdf.) na e-mail: savina.finardi@vse.cz do 12. 4. 2016,
  4. do soutěže se nemohou přihlásit účastníci minulých studentských sekcí této konference, kteří se umístili na 1. – 3. místě.

Komise složená z vysokoškolských učitelů a odborníků z praxe vybere práce, které budou finančně odměněny a práce budou rovněž publikovány ve sborníku konference Teoretické a praktické aspekty veřejných financí a zveřejněny na Internetu.

Dotazy, prosím, směřujte na Ing. Savinu Finardi, Ph.D. e-mail: savina.finardi@vse.cz

Studentské sekce proběhnou za laskavé podpory

Komory daňových poradců ČR.