Materiály k výuce

Daně v kostce 2017 - Daň z příjmů fyzických osob + sociální pojistné, Novinky DPH - 2016 a 2017, Změny ve zdanění příjmů 2016 a 2017

Daně v kostce 2016 - DPH, zdanění příjmů a majetku

Aktuální otázky veřejných financí - příjmy

Daně 2010 v kostce

Daňová reforma v kostce

Efektivnost zabezpečování vybraných veřejných služeb na úrovni obcí

Klimatické změny v daních

Organizační složky státu a státní příspěvkové organizace, státní fondy

Průhledný státní rozpočet? Kudy tečou a kam prosakují naše veřejné finance.

Rozpočtový proces v ČR

Vládní finanční statistika


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague