Termíny

12.2.2018 - 31.8.2018 - Harmonogram letního semestru 2017/2018

6.6.2018 - 28.6.2018 - Harmonogram státnic a obhajob 2018

Hledat
Pokročilé hledání
Chcete se stát mistry v psaní seminárních a jiných prací?

Související stránky

Psaní seminárních prací

Prezentace a workshop proběhnou v pondělí 19. 3. 2012 od 9 do 15 na SB19 a jsou určeny pro studenty prvního ročníku, kteří chtějí získat znalosti a dovednosti potřebné ke zpracování četných seminárních prací, které jsou součástí jejich studia. Kurz chce současně naučit studenty, jak maximálně využít zpracovávání seminárních a kvalifikačních prací pro vlastní učení se.

Přihlašování ukončeno

Seznam dosud přihlášených studentů (viz přerušení seznamu kvůli omezené kapacitě). Pro ostatní připravíme v budoucnu další kolo seminářů. 

 

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:

• rozvrhnout si zpracování odborné práce tak, aby byly dodrženy stanovené termíny
• stanovit cíl (cíle) odborné práce
• vhodně zvolit metody k dosažení stanoveného cíle
• vyhledávat, třídit a vyhodnocovat poznatky z literatury a dalších pramenů
• využít a kombinovat veškeré své znalosti a dovednosti získané během studia
• správně citovat použité prameny
• zpracovat práci na vysoké formální úrovni
• získat při zpracování každé odborné práce maximum znalostí a dovedností

Obsah:
1. význam zpracovávání seminárních a kvalifikačních prací pro proces učení, taxonomie vzdělávacích cílů
2. zpracování plánu odborné práce
3. formulace výzkumných otázek a cílů
4. volba vhodných metod
5. vyhledávání zdroje
6. práce s literaturou, citování
7. struktura odborné práce
8. formální náležitosti práce
9. prezentace odborné práce