Charakteristika oboru Zdanění a daňová politika

Cílem navazujícího magisterského studia je vychovat absolventy se širokým ekonomickým rozhledem, podloženým kvalitní znalostí základních disciplín ekonomické teorie, se specifickými znalostmi a dovednostmi v oblasti daňové teorie a politiky. Zvláštní důraz je kladen na mezinárodní aspekty daňové politiky především v zemích EU a na zdaňování mezinárodních seskupení podniků.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague