1VF599 Odborná praxe

Informace o předmětu 1VF599 Odborná praxe. Základní informace o kurzu jsou obsaženy v sylabu kurzu dostupném v InSISu.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague