Termíny

1.9.2017 - 11.2.2018 - Harmonogram zimního semestru 2017/2018

23.1.2018 - 6.2.2018 - Harmonogram státnic a obhajob 2018

26.1.2018 - VAT fórum

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Vztahy s praxí

Související stránky

  • Učitelé katedry se podílejí na projektech financovaných z fondů EU v oblasti vzdělávání středoškolských učitelů.
  • Katedra pořádá pravidelné besedy s významnými osobnostmi a setkání se studenty.
  • Katedra nabízí kurzy celoživotního vzdělávání.
  • Katedra realizuje předmět 1VF599 Odborná praxe.
  • Daňoví poradci se podílejí na výuce předmětů 1VF329 Praktika ze zdanění a 1VF429 Praktikum ze zdanění II.

 

Kulatý stůl...

18. 1. 2017: Definitivní systém DPH?

Katedra veřejných financí FFU pořádala pracovní seminář s účastí odborníků z akademické obce, státní správy i daňových poradců. Byly diskutovány varianty efektivního výběru DPH. Hlavním tématem byl všeobecný přenos daňové povinnosti. Dalšími body pak byly nově navrhovaný systém zdanění přeshraničních dodávek zboží v EU a politika daňových sazeb. Podrobnější program je k dispozici zde.

VAT Action Plan - Přeshraniční dodávky zboží, H. Zídková, KVF FFÚ, VŠE v Praze

Budoucnost DPH, S. Kryl, EY

Daňové úniky na DPH, jejich odhady a trend, L. Moravec, ČZU v Praze